Zgłoszenie udziału w Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej 17 maj 2018r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń