Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego (7-8.03.2020)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 7-8 marca 2020 r. w Lublinie, Grodnie i Mińsku. Poziomy do wyboru:
B1 - poziom progowy
B2 - poziom średni ogólny
C1 - poziom efektywnej biegłości użytkowej

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń