Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w MOSKWIE (23-24.11.2019)

Egzamin odbędzie się 23-24 listopada 2019 r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń