Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego w CJKP UMCS (5-6 listopada 2022 r.)

Egzamin certyfikatowy odbędzie się 5-6 listopada 2022 r. w Lublinie.

Limit zgłoszeń został osiągnięty.