Zgłoszenia na egzamin certyfikatowy B1 z języka polskiego jako obcego (25-26.01.2020)

Egzamin certyfikatowy B1 odbędzie się 25-26.01.2020 r.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń