Zgłoszenie uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgra Tomasza Woźniaka

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń