Zgłoszenie uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne mgr Marioli Szewczak-Daniel

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń