XII Ogólnopolski Konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń