WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE ZEWNĘTRZNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Formularz umożliwia zaopiniowanie zewnętrznej strony internetowej.Zewnętrzną stronę internetową rozumie się tutaj jako stronę internetową jednostki organizacyjnej lub jednostki bezpośrednio związanej z UMCS, a także stronę internetową projektu lub akcji organizowanej przez UMCS, która nie została przygotowana w oparciu o szablon graficzny i mechanizmy informatyczne serwisu internetowego www.umcs.pl, a która wykorzystuje w szablonie graficznym i publikowanych materiałach nazwę oraz/lub oznaczenia, w tym logotypy, wskazujące na powiązanie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jej jednostkami.