WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE PROJEKTU ZEWNĘTRZNEJ STRONY INTERNETOWEJ

Formularz umożliwia zaopiniowanie projektu zewnętrznej strony internetowej przed rozpoczęciem prac nad jej realizacją, czyli na etapie przygotowywania wniosku w konkursach finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych instytucji lub przed złożeniem wniosku o zamówienie finansowane ze środków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zewnętrzną stronę internetową rozumie się tutaj jako stronę internetową jednostki organizacyjnej lub jednostki bezpośrednio związanej z UMCS, a także stronę internetową projektu lub akcji organizowanej przez UMCS, która nie została przygotowana w oparciu o szablon graficzny i mechanizmy informatyczne serwisu internetowego www.umcs.pl, a która wykorzystuje w szablonie graficznym i publikowanych materiałach nazwę oraz/lub oznaczenia, w tym logotypy, wskazujące na powiązanie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i jej jednostkami.