Warsztaty dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji dotyczące współpracy ze studentem ze spektrum autyzmu

Limit zgłoszeń został wyczerpany