Topic 3: Universal Design in Learning in Higher Education – becoming universal teachers


Termin: 19.10.2021 r. w godz. 19.00-20.30
Czas: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Teams
Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.