Szkolenie numer 4. Obszary wsparcia dydaktycznego studenta z niepełnosprawnością wzroku


Termin: 29.10.2021 r., godz. 10.00-12.15
Czas: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń minął