Szkolenie numer 1. Jak dostosować proces kształcenia dla studenta ze spektrum autyzmu? Od rekrutacji po zaliczenie (6.X.)


Termin: 6.10.2021 r. godz. 10.00-12.15
Czas: 3 godziny dydaktyczne
Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS
Liczba uczestników: 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń minął