Pojęcie plagiatu naukowego. Plagiaty w pracach doktorskich - konsekwencje, przykłady

Termin zgłoszeń już minął.