"Nauczanie zdalne w MS TEAMS – warsztaty dla nauczycieli akademickich” – poziom zaawansowany godzina 11:00-13:00

Niestety limit zgłoszeń został wyczerpany.