Kurs Polskiego Języka Migowego dla wszystkich pracowników

Upłynął termin nadsyłania zgłoszeń.