Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną (Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata): formularz dla osób od 16 do 18 roku życia