Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną (Wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata): formularz dla opiekuna prezentacji