Green Week - Rejestracja na Interdyscyplinarną Konferencję naukową: „Green Week 2020: Nowy początek dla ludzkości i natury”

Konferencja odbędzie się w ramach Green Week 2020 organizowanego w Lublinie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Centrum Spotkania Kultur. Wydarzenie poświęcone będzie bioróżnorodności w różnym ujęciu tego tematu: ekologicznym, biologicznym, geograficznym, chemicznym, humanistycznym. Więcej informacji na stronie: https://www.umcs.pl/pl/green-week,20104.htm