Formularz zgłoszeniowy uczestnika bezpłatnego kursu języka polskiego dla rodzin studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów UMCS z Ukrainy

Реєстраційна форма учасника безкоштовного курсу для родин студентів, аспірантів, працівників і випускників УМКС з України

Limit miejsc na kursie został wyczerpany.