FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT. "Kodyfikacja prawa ii rzeczypospolitej - sukcesy i porażki"

Organizatorem konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Wydarzenie rozpocznie się 10 maja 2018 r. o godz. 11:30 na Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Warunkiem wzięcia udziału w konferencji jest wypełnienie i wysłanie poniższego formularza w terminie do 15 kwietnia do godz. 23:59.

Termin zgłoszeń upłynął