Formularz zgłoszeniowy na "Nauczanie zdalne w MS TEAMS – warsztaty dla nauczycieli akademickich, poziom podstawowy" - 6.10 9-10

WARUNKIEM UCZESTNICTWA JEST POSIADANIE AKTYWNEGO KONTA W USŁUDZE OFFICE 365, INSTRUKCJA LOGOWANIA DOSTĘPNA POD ADRESEM: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20297.htm

Niestety przekroczono limit zgłoszeń.