Ankieta na temat korzystania z zasobów i usług Biblioteki Głównej UMCS

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która ułatwi poznanie Państwa oczekiwań i dostosowanie do nich usług Biblioteki. Ankieta jest anonimowa.

Kilka razy w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Kilka razy w semestrze
Sporadycznie
Nie korzystam wcale (osoby, które zaznaczą tę opcję, proszone są o odpowiedź wyłącznie na następne pytanie oraz wypełnienie metryczki, znajdującej się na końcu ankiety)
Korzystam z innej biblioteki
Mam wystarczające zbiory własne
Biblioteka Główna UMCS nie posiada interesujących mnie materiałów
Mam trudności z samodzielnym korzystaniem ze zbiorów bibliotecznych
Nie lubię czytać / korzystać ze zbiorów i usług bibliotecznych
Inne przyczyny (jakie?):
Korzystam z informacji zamieszczonych w witrynie internetowej Biblioteki
Korzystam z komputerów i Internetu dostępnych w Bibliotece
Korzystam z zasobów elektronicznych (katalogi, bazy danych, czasopisma elektroniczne, książki elektroniczne itp.)
Korzystam ze zbiorów w czytelniach
Wypożyczam zbiory do domu
Poszukuję potrzebnych informacji związanych z nauką, pracą zawodową, życiem codziennym
Uczestniczę w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez bibliotekę
Spędzam wolny czas
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
bardzo dobrze
dobrze
dostatecznie
niedostatecznie
nie mam zdania
kobieta
mężczyzna
student
doktorant
nauczyciel akademicki
inny użytkownik