Kim jesteśmy?

Jesteśmy ambitnymi osobami studiującymi na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz członkami międzynarodowej organizacji non-profit Enactus, powstałej w Stanach Zjednoczonych. Enactus jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu.

Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty edukacyjne. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Projekty

Zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest zaplanowanie i realizacja biznesowych projektów w 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Projekty powinny odpowiadać na konkretny problem. Poprzez wdrażanie i wykorzystanie koncepcji biznesowych, edukację grupy docelowej oraz jej aktywizację, działania powinny osiągać mierzalne i stabilne efekty.

Rezultatem działań ma być poprawa warunków i standardu życia grupy docelowej. Dodatkowo doradcy biznesowi i akademiccy przygotowują studentów do zarządzania projektami, szkoląc i doradzając. Działania te nie tylko wspierają odbiorców projektów, ale również pomagają studentom rozwijać ten rodzaj talentu i perspektywę, która jest niezbędna przyszłej kadrze menedżerskiej, odpowiedzialnym przedsiębiorcom oraz liderom w obecnym świecie.

Dlaczego warto działać w organizacji Enactus?

 • Uczysz się realizacji projektów społecznych
 • Masz okazję zostać Liderem
 • Bierzesz udział w szkoleniach i konferencjach
 • Bierzesz udział w konkursie Enactus
 • Poznajesz studentów z całej Polski
 • Organizujesz eventy
 • Masz kontakt z doradcami biznesowymi
 • Otrzymujesz oferty praktyk i staży
 • Współpracujesz z firmami
 • Zdobywasz cenne doświadczenie
 • Rozwijasz umiejętności miękkie
 • Pomagasz innym

Projekty realizowane przez Organizację:

Jednym z naszych przedsięwzięć jest projekt „Culturiosity”, którego celem jest:

 • Integracja studentów z różnych krajów z lokalną społecznością, a przede wszystkim z osobami młodymi
 • Polepszenie sytuacji cudzoziemców, studiujących lub pracujących w Lublinie
 • Zmniejszenie nietolerancji ze strony mieszkańców Lublina wobec obcokrajowców
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa cudzoziemców w Polsce
 • Dążenie do polepszenia sytuacji finansowej obcokrajowców
 • Zapoznanie uczniów oraz studentów z lubelskich uczelni z innymi kulturami.

Siedziba Organizacji:

Wydział Ekonomiczny UMCs
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5/7 
enactus.umcs@gmail.com

www Enactus UMCS
Fanpage
Instagram

www Enactus Poland

Fanpage- Projekt Culturiosity
Fanpage- Projekt Dewastetion
Fanpage- Projekt FitSweets

Opiekun naukowy Organizacji: mgr Patrycja Marzec