Elektroniczna Obiegówka

Obiegówka pozwala zweryfikować czy student rozliczył się z Uczelnią. Obiegówka w USOSweb jest wydawana przez dziekanat (dla osób kończących studia bądź skreślonych z listy studentów) oraz wypełniana przez wyznaczone osoby w ramach poszczególnych jednostek UMCS. Obiegówka powinna być w pełni uzupełniona przed odbiorem dyplomu lub przed odbiorem dokumentów przez osobę skreśloną z listy studentów.

Aby zobaczyć swoją obiegówkę i sprawdzić stan jej wypełnienia należy po zalogowaniu do USOSweb:

1. W zakładce Dla wszystkich przejść do modułu Obiegówki.

Kliknij obraz, aby powiększyć

2. Kliknąć na swoją obiegówkę i sprawdzić czy na wszystkie pytania została udzielona pozytywna odpowiedź "TAK".

Kliknij obraz, aby powiększyć

3. Jeśli widnieje odpowiedź negatywna, należy uregulować swoje zobowiązania wobec Uczelni  oraz poprosić osobę odpowiadającą o odnotowanie tego faktu w USOSweb. Jeśli nie ma odpowiedzi - należy poczekać aż się pojawią i wtedy zweryfikować swoją obiegówkę. 

Obiegówka Biblioteki Głównej jest w 99% przypadków rozliczana automatycznie 2 razy dziennie. Jeśli istnieją jakieś zobowiązania, do studenta zostanie wysłana wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami. Po zwróceniu książek i uiszczeniu zaległych opłat system po kilku godzinach ustawi odpowiedź pozytywną zamykając konto biblioteczne. W przeciwnym wypadku po kilku miesiącach zostanie ustawiona odpowiedź negatywna.