Eksperci

Bartłomiej Twarowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Specjalizuje się w zarządzaniu: strategicznym, finansami oraz projektami europejskimi. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie opracowywania i wdrażania strategii w przedsiębiorstwach oraz projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

W latach 2007-2008 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. W latach 2008-2011 – członek Komisji Konkursowej i Kapituły Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. W latach 2009-2014 pełnił funkcję Dyrektora Projektu „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”. Od stycznia 2017 r. jest członkiem Rady Nadzorczej Instytutu Badawczo-Rozwojowego Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Jest aktywnym przedsiębiorcą. Od roku 2003 prowadzi własną praktykę doradczą w zakresie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami inwestycyjnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, zaś od roku 2014 – działalność gospodarczą w branży restauracyjnej.


 Tomasz Jabłoński 

Całe życie zawodowe związany ze start-up’ami. Swoją pierwszą firmę założył jeszcze na drugim roku studiów. W latach 2010-2014 pełnił funkcję dyrektora największej placówki Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości działającej przy SGH. Przez okres współpracy z AIP konsultował modele biznesowe około 1000 start-up’ów. Aktywnie wspierał kilkaset młodych firm działających w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Z jego rekomendacji wiele projektów otrzymało wsparcie inwestycyjne funduszu AIP Seed Capital, a kilkadziesiąt pozyskało dotacje lub wsparcie inwestorów zewnętrznych. Przeprowadził również setki szkoleń dotyczących budowania modeli biznesowych, skutecznego prezentowania pomysłów,  rejestracji działalności oraz optymalizacji opodatkowania. W prowadzonym przez niego szkoleniu z metodologii Lean Startup tylko w 2016 roku wzięło udział ponad 1000 osób.


 Damian Strzelczyk 

Pasjonat start-up’ów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze przedsiębiorczości. W latach 2011-2014 roku związany był z fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, gdzie między innymi pełnił funkcję dyrektora AIP przy Politechnice Warszawskiej. Przez lata pracy ze start-up’ami konsultował setki modeli biznesowych i wspomagał swoim doświadczeniem wielu początkujących przedsiębiorców. Wspierał wiele projektów w początkowej fazie rozwoju, które po kilku miesiącach akceleracji otrzymały pierwszą transzę finansowania. Współzałożyciel Instytutu Kreowania Przedsiębiorczości, w ramach którego realizuje Startup Academy –  najbardziej intensywny program dla osób rozpoczynających przygodę z własnym biznesem. Na co dzień rozwija start-up tutlo – platformę do nauki języka angielskiego on-line.


 Marzena Bichta

Psycholog, trener, terapeuta w Uniwersytecie Mari Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy doradczej i szkoleniowej ze studentami, pracownikami uczelni, instytucji państwowych, biznesowych i organizacji pozarządowych. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Szkołę Treningu Grupowego w Grupie Training & Consulting.
Jest certyfikowanym praktykiem MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) Step I i Step II, terapeutką w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopnia, certyfikowanym praktykiem The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence). Obecnie w trakcie Kursu Psychoterapii Ericksonowskiej (Polski Instytut Ericksonowski) atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Realizatorka autorskich programów szkoleniowych z zakresu m.in.: budowania zespołów, komunikacji w grupie, inteligencji emocjonalnej, typów psychologicznych w rozwoju zawodowym, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania równowagi między życiem zawodowym i osobistym, zarządzania różnorodnością i równego traktowania.


 Magdalena Bis

Psycholog, socjolog, certyfikowany coach ICC. 
Ukończyła Studium Treningu Grupowego, Studium Terapii Integracyjnej, Studium Analizy Transakcyjnej. Jest certyfikowanym praktykiem narzędzi: MBTI®, MBTI® Step II, EQ-i 2.0®, Extended Disc®, asesorem Assessment&Development Centre. 
Od ponad 10 lat szkoli różne grupy zawodowe z zakresu szeroko rozumianych kompetencji psychospołecznych, min. menadżerów, nauczycieli, pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia i wiele innych. Od kilku lat praktykuje jako coach, ciesząc się sukcesem rozwojowym klientów oraz swoim własnym. Od ponad 10 lat pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami psychologii i socjologii z zakresu komunikacji interpersonalnej, stresu zawodowego, coachingu oraz doradztwa zawodowego.


 Izabela Łucjan

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, wykładowca, trener umiejętności miękkich, job-coach, tutor.

Przez 15-lat związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie specjalizowała się głównie w tematyce socjologii pracy i bezrobocia, rynku pracy, doradztwa zawodowego oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Autorka ponad 40 artykułów poświęconych zagadnieniom pracy i rynku pracy, ekspertyz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w tym współautorka raportu końcowego  do projektu „Kapitał intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013”. Recenzent podręcznika BOX. Badanie oddziaływania na kapitał społeczny. Podręcznik o tym, jak badać swój wpływ na społeczność i po co to robić. Recenzja przygotowana na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od wielu lat, współpracując z różnymi organizacjami realizuje szkolenia z zakresu budowania i przewodzenia w zespołach, komunikacji niewerbalnej, zarządzanie czasem, kompetencji menadżerskich dla pracowników instytucji publicznych, komercyjnych, organizacji pozarządowych oraz studentów.

Ukończyła studia podyplomowe: Job-Coaching – Doradztwo Zawodowe, Edukacyjne i Coaching Kariery w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Komunikacja Społeczna - Public Relations realizowane przez Centrum Kształcenia Menadżerów Przemysłowych w Lublinie i UMCS. Jest certyfikowanym trenerem oraz tutorem Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense.