Edukacja włączająca bez granic – Polska-Islandia

Tytuł projektu: „Edukacja włączająca bez granic – Polska-Islandia”

Nr umowy: EOG/19/K1/D1/W/0010

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

Wartość projektu: 8 780,00 EUR

Termin realizacji: 22.03.2020 - 31.07.2020

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/edukacja-wlaczajaca-bez-granic-polska-islandia,18915.htm

    Autor
    Dorota Obydź