EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ, pierwszego stopnia