E-edytorstwo i techniki redakcyjne, II stopień

Zobacz również:

Nowe kierunki studiów na UMCS   (YouTube)

New fields of study at UMCS  (YouTube)

Opis zasad kwalifikacji:

O przyjęcie mogą się ubiegać osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów I stopnia. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą absolwenci kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne oraz innych kierunków o profilu edytorskim. Następnie absolwenci innych kierunków studiów wyższych (filologii, kulturoznawstwa, politologii, dziennikarstwa), w dalszej kolejności – absolwenci pozostałych kierunków – na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Spis zagadnień do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Na czym polega – według Ciebie – praca edytora (redaktora, korektora)? Jaka jest jego rola i odpowiedzialność́ społeczna?
 2. Jakie cechy powinien mieć wydawca we współczesnym świecie?
 3. Wszystkie badania dowodzą, że czytelnictwo w Polsce z roku na rok zmniejsza się. Jakie widzisz sposoby na zmianę tego stanu?
 4. Jak powinien wyglądać dobrze zredagowany tekst w mediach tradycyjnych oraz cyfrowych?
 5. W jakim zakresie wydawca współpracuje z grafikami, artystami, projektantami podczas pracy nad publikacją?
 6. Czym powinna charakteryzować się dobrze zaprojektowana książka?
 7. Jak powinien wyglądać dobrze zaprojektowany e-book?
 8. Czym powinna charakteryzować się dobrze zaprojektowana witryna internetowa?
 9. Dlaczego w pracy edytora, redaktora, wydawcy ważna jest wiedza o języku, komunikowaniu się i literaturze?
 10. Wymień i scharakteryzuj publikacje (ich projekt graficzny, ilustracje, układ typograficzny itp.), które wywarły na Tobie największe wrażenie. Możesz zaprezentować je podczas rozmowy.
 11. Jakie publikacje cieszą się największą popularnością w Twoim otoczeniu? Jak myślisz – z czego to wynika?
 12. Wymień i krótko scharakteryzuj wydawnictwa, których publikacje zapadły Ci z jakichś względów w pamięć.
 13. Jak zmiany technologiczne i kulturowe wpływają na rynek książki?
 14. W jaki sposób wydawnictwa wykorzystują media społecznościowe do promocji swoich produktów oraz kreowania własnego wizerunku?
 15. Jaką rolę w propagowaniu kultury czytelnictwa mogą odgrywać konkursy (np. na Najpiękniejsze Książki Roku, Mądrą Książkę Roku?)
 16. Dlaczego wydawcy tworzą serie wydawnicze? Omów to zagadnienie na przykładzie wybranych serii.
 17. E-book: szansa, wyzwanie czy zagrożenie dla książki tradycyjnej.
 18. Przełomowe momenty w historii książki (od czasów starożytnych).
 19. Najważniejsze dzieła literatury światowej – na czym według Ciebie polega ich fenomen?
 20. Jakie kompetencje językowe powinna mieć osoba poprawiająca teksty innych autorów? 

Nazwa kierunku

E-edytorstwo i techniki redakcyjne, II stopień

(NOWOŚĆ)

Specjalności

-

Język wykładowy

polski

Profil kształcenia

ogólnoakademicki

 

Krótki opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne przeznaczone są dla kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w zawodzie e-edytora, edytora oraz zawodów pokrewnych. Bogata oferta zajęć dydaktycznych w ramach kierunku została dostosowana do współczesnych potrzeb rynku, w którym coraz większą rolę odgrywają kompetencje cyfrowe, będące dziś niezbędnym uzupełnieniem warsztatu redaktora, e-redaktora, copywritera czy webwritera. Podczas zajęć nauczysz się między innymi, jak redagować książki, projektować strony internetowe, opracowywać pliki graficzne, przygotowywać teksty do publikacji w sieci oraz w formie tradycyjnej. 

 

Wymiany międzynarodowe dla studentów

 

EOTVOS LORAND TUDOMANYEGYETEM, Budapeszt, Węgry
https://www.elte.hu/en/

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Ołomuniec, Czechy
https://www.upol.cz/en/

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Praga, Czechy
https://cuni.cz/UKEN-1.html

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, Ostrawa, Czechy
https://www.osu.eu/

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA, Cluj-Napoca, Rumunia
https://www.ubbcluj.ro/en/

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, Jena (Turyngia), Niemcy
https://www.uni-jena.de/en

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Wilno, Litwa
https://www.vu.lt/en/

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia jest gruntownie przygotowany do pracy jako edytor, e-edytor, redaktor internetowy, techniczny i graficzny w różnych instytucjach, w których prowadzona jest działalność związana z edytorstwem cyfrowym i tradycyjnym oraz z projektowaniem graficznym. Może więc podjąć pracę w wydawnictwach specjalizujących się w publikowaniu różnorodnych materiałów (od tradycyjnych książek dla dzieci, przez wydawnictwa naukowe, poradniki, leksykony, po e-booki oraz audiobooki), w firmach produkujących podcasty, animacje, projektujących strony internetowe, materiały audiowizualne i graficzne, a także w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem informacji oraz prowadzących działalność kulturalną i medialną.

Uprawnienia zawodowe

 

Miejsca realizacji praktyk zawodowych

Portale internetowe, wydawnictwa, redakcje prasowe

Jednostka prowadząca

Instytut Filologii Polskiej UMCS

Opiekun kierunku

dr hab. Aleksander Wójtowicz, prof. UMCS

Prodziekan odpowiedzialny za kierunek

dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS

Obsługa studentów

mgr Magdalena Małocha

Obsługa procesu dydaktycznego

mgr inż. Małgorzata Zalewska-Warpas

 

Dodatkowe informacje (linki)

Fanpage kierunku:
https://www.facebook.com/eedytorstwoUMCS

Profil prowadzony przez studentów e-edytorstwa:
https://www.facebook.com/eedytorstwo

Program studiów

Od roku akad. 2022/2023: