e-Edytorstwo

Opieka nad kierunkiem:

Prodziekan:
dr hab. Marek Woźniak

Koordynator ds. kierunku:
dr hab. Anna Tryksza

Nadzór merytoryczny nad kierunkiem:    
dr hab. Aleksander Wójtowicz

 

 

 

Opieka dziekanatu:

Pon - Czw 10.00-14.00

        mgr Magdalena Gajek      

Planista:
mgr Jarosław Wojtaszko

 

 

Opiekuni roku:

I° 1 r.        mgr Elwira Bolek
I° 2. r. dr hab. Adam Siwiec
I° 3 r. dr Przemysław Kaliszuk