Dzień Erasmusa na UMCS

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników, który wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Fot. Robert Frączek

Podczas ubiegłorocznych obchodów 25-lecia programu Erasmus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przychyliło się do propozycji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, aby każdego roku - 25 listopada, ze względu na wypadające w tym dniu kalendarzowe imieniny Erazma, był w naszym kraju świętowany jako „Dzień Erasmusa”. Z tej właśnie okazji 25 listopada br. Biuro Programu Erasmus UMCS zorganizowało specjalne wydarzenie pod nazwą „Dzień Erasmusa na UMCS”.

W programie znalazły się m.in.: występy wokalno-muzyczne studentów, wspomnienia byłych stypendystów Programu Erasmus, konkursy wiedzy o wymianach zagranicznych czy pokaz żonglerki piłeczkami LED.

W inicjatywie wzięło udział około 40 studentów zagranicznych, którzy studiują w ramach Erasmusa na naszym Uniwersytecie (m.in. z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Czech, Słowacji) oraz studenci polscy - uczestnicy programu w latach poprzednich.

Na UMCS liczba wymian w ramach programu Erasmus to średnio ok. 60 studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia czasowe (1-2 semestry) i ok. 150 studentów Uniwersytetu corocznie wyjeżdżających na studia czasowe lub praktyki zawodowe do uczelni i instytucji europejskich.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej posiada ponad 200 umów o wymianie w ramach tego programu z uczelniami zagranicznymi.

    Aktualności