Dziekańska Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej na Wydziale Humanistycznym

 1. prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – przewodnicząca

 2. prof. dr hab. Anna Pajdzińska

 3. prof. dr hab. Maria Juda

 4. prof. dr hab. Andrzej Kokowski

 5. dr hab. Lyubov Frolyak, prof. UMCS

 6. dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS

 7. dr hab. Maria Falska, prof. UMCS

 8. dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

 9. dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

 10. dr hab. Zbigniew Mazur, prof. UMCS

 11. dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS

 12. dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

 13. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

 14. dr hab. Roman Wysocki

Organ opiniodawczy przy staraniach o zatrudnienia pracowników na stanowiska profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego. Kadencja Komisji upływa 31 sierpnia 2020 r.


Aktualizacja 1.09.2016.; 4.01.2018 zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału nr 24/XII/2017; 21.01.2019.