Dziekańska Komisja ds. Parametryzacji

dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – przewodniczący

dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS

dr hab. Artur Znajomski

dr Beata Brzozowska-Zburzyńska

dr Beata Jarosz

dr Kamen Rikev

mgr Anna Kruczyńska


Aktualizacja 15.03.2018; 29.11.2018; 14.03.2019 (na pdst. Uchwały RWH 25/III/2018).