Dziekańska Komisja ds. Parametryzacji

dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS – przewodniczący

dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS

dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS

dr hab. Jerzy Libera, prof. UMCS

dr hab. Marta Wójcicka, prof. UMCS

dr hab. Beata Brzozowska-Zburzyńska

dr hab. Artur Znajomski

dr Beata Jarosz

dr Kamen Rikev

mgr Anna Kruczyńska


Aktualizacja 15.03.2018; 29.11.2018; 14.03.2019 (na pdst. Uchwały RWH 25/III/2018).