Administracja Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4  20-031 Lublin

Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00 (w piątki Dziekanat jest nieczynny)


Kierownik administracji wydziałowej, pok. 9
mgr Magdalena Białkowska
e-mail: magdalena.bialkowska@poczta.umcs.lublin.pl
e-mail: wfis@umcs.pl
tel.: 81 537 27 72


Asystent Dziekana, pok. 8
Stanowisko ds. obsługi doktorantów, pok. 8
mgr Anna Szlachetka
e-mail: anna.szlachetka@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 54 79


Stanowisko ds. finansów i zamówień publicznych, pok. 31
mgr inż. Monika Wrona
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 27 11


Stanowisko ds. informacji i promocji, pok. 6a
mgr Tomek Poślada
e-mail: tomasz.poslada@umcs.pl
tel.: 81 537 27 13


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 30
mgr inż. Katarzyna Jaraszek

Kierunki:

  • Europeistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Filozofia studia I stopnia i II stopnia
  • Kreatywność społeczna studia I stopnia

e-mail: katarzyna.jaraszek@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 93


Stanowisko ds. obsługi studentów, pok. 32
mgr Izabela Soleniec

Kierunki:

  • Kognitywistyka studia I stopnia i II stopnia
  • Socjologia studia I stopnia i II stopnia
  • Zarządzanie w politykach publicznych studia I stopnia

e-mail: izabela.soleniec@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 28 23


Stanowisko ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia, pok. 6
mgr Karolina Pierścińska 
e-mail: karolina.pierscinska@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 57 95


Stanowisko ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej w Instytucie Filozofii i Instytucie Socjologii
mgr inż. Emil Bartkiewicz
e-mail: e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 28 24  


Asystent Dyrektora Instytutu Socjologii, pok. 26
mgr Agnieszka Pawłowicz
e-mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 28 88  


Asystent Dyrektora Instytutu Filozofii, pok. 105
mgr inż. Małgorzata Oleszczuk
e-mail: instfil@bacon.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 54 81


Pracownik inżynieryjno-techniczny, pok. 344
Sylwia Ścibak
e-mail: sylwia.scibak@umcs.pl
tel.: 81 537 28 16