Kierownik Dziekanatu 


mgr Jolanta Jarzyńska

Pokój: 7A (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-5212
Faks: (81) 537-5471
e-mail: mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki znajduje się w budynkach Wydziału na parterze (budynek Średniej Fizyki).
W Dziekanacie interesanci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku wyłącznie w godzinach od 10.00 do 14.00. W piątki Dziekanat jest nieczynny dla interesantów.


 Pozostali pracownicy Dziekanatu


dr Dorota Mazurek

Pokój: 7 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-5512
e-mail: dorota.mazurek@poczta.umcs.lublin.pl

 • Matematyka (studia stacjonarne I stopnia)
 • Matematyka (studia niestacjonarne II stopnia)
 • Matematyka, Fizyka (studia doktoranckie) 
 • Pomoc materialna dla studentów w/w kierunków 

mgr Olga Miturzyńska

Pokój: 6A (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-5213
e-mail: olga.miturzynska@poczta.umcs.lublin.pl

studia stacjonarne:

 • Matematyka i Finanse (studia I stopnia) 
 • Fizyka (studia I stopnia) 
 • Fizyka techniczna (studia I stopnia, studia inżynierskie) 
 • Fizyka (studia II stopnia)
 • Inżynieria nowoczesnych materiałów (studia I stopnia, studia inżynierskie) 
 • Pomoc materialna dla studentów w/w kierunków 

mgr Agnieszka Sakowicz

Pokój: 6 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-5211
e-mail: agnieszka.sakowicz@poczta.umcs.lublin.pl
 

studia stacjonarne:

 • Informatyka (studia I stopnia) 
 • Pomoc materialna dla studentów w/w kierunku

mgr Bogumiła Haba

Pokój: 6 (parter, budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-5211
e-mail: bogumila.haba@poczta.umcs.lublin.pl

studia stacjonarne:

 • Matematyka (studia II stopnia) 
 • Informatyka (studia II stopnia)  
 • Pomoc materialna dla studentów w/w kierunków 

e-mail (sprawy studenckie): mfidz@poczta.umcs.lublin.pl 
e-mail (sprawy ogólne): mat-fiz@poczta.umcs.lublin.pl


 Adres Dziekanatu


ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin
Pokoje: 2 (prodziekan), 3 (dziekan), 6, 6A, 7, 7A (kierownik dziekanatu)-(parter, budynek Średniej Fizyki)