Działania wspierające komercjalizację

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zostało utworzone w celu kreowania i promocji postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników i studentów Uniwersytetu. Jego misją jest transfer technologii i komercjalizacja wyników badań, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wyników badań naukowych Uczelni. Do zakresu działania Centrum należy:

  1. Organizacja i koordynacja działań w zakresie współpracy badawczej z otoczeniem gospodarczym oraz współpracy badawczej z innymi ośrodkami naukowymi, krajowymi i zagranicznymi, dotyczącej realizacji badań komercyjnych;
  2. Organizacja, koordynacja i promocja procesu komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie lub z jego udziałem;
  3. Realizacja zadań związanych z zawieraniem umów z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, wynikających z działalności Centrum.

Konsultacje z komercjalizacji badań dla pracowników Wydziałów - harmonogram (PRZERWA WAKACYJNA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2016 R.)

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS zaprasza pracowników Uniwersytetu na konsultacje prawne i finansowe związane z komercjalizacją wyników badań, wykonywaniem prac zleconych oraz współpracy z podmiotami gospodarczymi.

Harmonogram konsultacji:

Wydział Biologii i Biotechnologii – środy w godz. 11.30-12.30
w sali 145 B, ul. Akademicka 19

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki – wtorki, w godz. 09.30-10.30
w sali 610 w Instytucie Fizyki UMCS (VI piętro, wieżowiec)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – wtorki, w godz. 11.00-12.00
w sali 107, Al. Krasnicka 2b

Wydział Chemii – środy, w godz. 10.00-11.00,
w sali 546 w "Collegium Chemicum" (Duża Chemia)

Wydział Pedagogiki i Psychologii – czwartki, w godz. 13.30-14.30 
pokój 42, ul. Narutowicza 12

Wydział Ekonomiczny - środy, w godz. 13.00-14.00w sali 220, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (budynek Rektoratu UMCS)