Działania

Biuro Promocji:

 1. Webinary dla kandydatów - w związku z trwającą sytuacją pandemiczną i brakiem możliwości organizacji spotkań bezpośrednich Biuro Promocji zdecydowało się wykorzystać narzędzia marketingu internetowego. Wychodząc naprzeciw potrzebom potencjalnym kandydatów, zainicjowano cykl webinarów w czterech językach (polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim), mających na celu prezentację oferty kształcenia, warunków studiowania, możliwości rozwoju na Uniwersytecie, a także oferty studiów podyplomowych.

  Ponadto jako alternatywę dla tradycyjnych Drzwi Otwartych w kwietniu 2020 r. przeprowadzono multimedialną formę online – Wirtualne Drzwi Otwarte UMCS. Każda z emisji live, która została przeprowadzona w kanałach mediów społecznościowych, przyciągała od kilkuset nawet do kilku tysięcy odbiorców.

 2. Program Szkół Partnerskich - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od 2008 roku realizuje autorski program współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, w ramach którego oferuje Szkołom Partnerskim opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz możliwość udziału uczniów i nauczycieli w specjalnie organizowanych pokazach, warsztatach czy spotkaniach naukowych. Umowy o współpracy dotychczas podpisało ponad 80 szkół ponadpodstawowych z Polski i zagranicy.

 3. Organizacja XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, gdzie jako główny organizator i koordynator UMCS planuje realizację przełomowego w historii festiwalu programu, na który składają się m.in.: Piknik LFN, podczas którego podjęta zostanie próba pobicia rekordu Guinessa na największy na świecie polimer, spotkania z laureatami Nagrody Nobla z cyklu „Nauka bez granic” podkreślające rolę nauki w życiu człowieka, wydarzenia i konkursy popularyzujące naukę i badania naukowe, w tym pokaz fontann na Placu Litewskim w Lublinie pod nazwą „Symphony of Science” oraz międzynarodowe sympozjum „International Students and Young Scientists Workshop & Learning Days” dla studentów i młodych naukowców.

 4. Współpraca z Santander Universidades, w ramach której zorganizowano:
 • seria warsztatów dla studentów (DISC, warsztaty z kreatywności oraz zarządzania sobą w czasie),
 • #meetup_UMCSXSantander – bezpłatny cykl spotkań z osobami ze świata kultury, sportu, dziennikarstwa i szeroko pojętej rozrywki,
 • programy stypendialne,
 • nagrody pieniężne dla najlepszych pracowników, doktorantów oraz studentów UMCS,
 • współorganizacja I Dnia Internacjonalizacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
 • aktywne wspieranie konferencji naukowych oraz mniejszych wydarzeń organizowanych przez studentów lubelskich uczelni,
 • przeprowadzanie warsztatów Agile,
 • organizacja szkoleń dla nauczycieli akademickich,
 • prowadzenie zajęć z edukacji finansowej dla najmłodszych „Finansiaki” we współpracy z Uniwersytetem Dziecięcym UMCS,
 • przeprowadzenie serii wystąpień oraz prelekcji dla lubelskiej społeczności akademickiej.

 

Biuro Rozwoju Kompetencji:

 1. "Znajdź ofertę" to miejsce kontaktu pracodawcy z potencjalnym pracownikiem lub praktykodawcą. Na stronie Biura codziennie zamieszczane są nowe oferty praktyk i pracy. Wśród oferowanych miejsc pracy znajdują się oferty dla osób posiadających już pewne doświadczenie zawodowe oraz dla takich, które dopiero rozpoczynają swoją aktywność zawodową.

 2. "Akademia Przedsiębiorczości" to nowatorski program kreowania przedsiębiorczości akademickiej, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Celem projektu jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych oraz przygotowane do pełnienia roli liderów w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach. Dzięki Akademii uczestnicy warsztatów mają możliwość m.in.: zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, rozwinięcia kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, poznania własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju, rozwoju kompetencji miękkich, w tym szeroko pojętych kompetencji przywódczych, zbudowania sieci przydatnych kontaktów biznesowych. Projekt adresowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników UMCS.

 3. "Poradnictwo zawodowe i edukacyjne" - w ramach szeroko pojętego wsparcia edukacyjno-zawodowego pomagamy w podejmowaniu decyzji o wyborze ścieżki rozwoju zawodowego bądź zmianie dotychczasowej. Wspieramy w znalezieniu i zrozumieniu własnych potrzeb związanych z życiem zawodowym, odnalezieniu sposobów na ich realizację, pomagamy określić optymalny dla zainteresowanego charakter pracy, kierunek i poziom dalszego kształcenia.