Działalność statutowa

Działalność statutowa poszczególnych Wydziałów UMCS finansowana jest z dotacji przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (podstawy prawne w zakładce Przepisy i regulaminy). Wnioski o dotację na kolejny rok kalendarzowy przesyłane są do Ministerstwa w terminie do 15 września roku poprzedzającego. Poszczególne części wniosku obejmują następujące zakresy działań:

  • część B. Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
  • część C. Dotacja na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego 
  • część D. Dotacja na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. Młoda kadra i doktoranci)
  • część E. Dotacja na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych (nie dotyczy baz danych  lub zasobów cyfrowych związanych z utrzymaniem i poszerzaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki)
  • część F. Dotacja na działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki