Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

Biblioteka Instytutu Pedagogiki (parter)

lokalizacja Google Maps

wjazd od ul. Głębokiej

tel. +48 81 537 63 08

wkr.pp@mail.umcs.pl