Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku,
  • rolnictwo i ogrodnictwo.