Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych  kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych i obszarach badawczych: