Dyscypliny

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych  kształci młodych naukowców w następujących dyscyplinach naukowych:

  • filozofia,
  • historia,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.