Dyrektorzy Instytutów

 

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych:

prof. dr hab. Jan Ferenc 

pok. 8, tel. 81 537-69-47, e-mail: janferenc@wp.pl

Sekretariat:
mgr Agnieszka Graniczka, mgr Anna Łukasik
pok. 9, tel. 81 537-69-24, e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dyrektor Instytutu Muzyki:

dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz prof. nadzw. UMCS

pok.114, tel. 81 537-69-09, e-mail: zofia.bernatowicz@gmail.com

Sekreteriat:
mgr Dorota Strzałkowska, mgr Agnieszka Mordel
pok. 115, tel. 81 537-69-12, e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl