Dyrektorzy Instytutów

 

Dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych:

prof. dr hab. Jan Ferenc 

pok. 8, tel. 81 537-69-47, e-mail: janferenc@wp.pl

Sekretariat pok. 9:
mgr Agnieszka Graniczka tel. 81 537-69-24, e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Anna Łukasik tel. 81 537-69-40, e-mail: plastyka@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

Dyrektor Instytutu Muzyki:

dr hab. Marzena Zofia Bernatowicz prof. nadzw. UMCS

pok.114, tel. 81 537-69-09, e-mail: zofia.bernatowicz@gmail.com

Sekreteriat:
mgr Dorota Strzałkowska pok. 115, tel. 81 537-69-12, e-mail: muzyka@poczta.umcs.lublin.pl

mgr Agnieszka Mordel pok. 7, tel. 81 537-69-18, e-mail: agnieszka.mordel@poczta.umcs.lublin.pl