Adres:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a,
20-031 Lublin

Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej UMCS
dr hab. Maria Falska, prof. UMCS
p. 414, tel: 81 -537-26-29
Terminy konsultacji: Poniedziałek: 11:00-12:00

Sekretariat Instytutu Filologii Romańskiej:
p. 415, tel./fax: 81 -537-26-64,
e-mail: roserom@poczta.umcs.lublin.pl 
Godziny przyjęć interesantów: 10:00-14:00

Koordynatorzy ds. Programów Międzynarodowych
dr Izabela Szantyka 
p. 411, tel. 81 -537-26-58

dr Justyna Wiśniewska  
p. 422, tel. 81 -537-26-60

Koordynatorzy ds. Procesu Bolońskiego 
dr Magdalena Mitura
p. 411, tel. 81 -537-26-58

dr hab. Elżbieta Bender 
p. 423, tel. 81 -537-26-61