DYREKTOR

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

wtorek 9.30-11.00, pokój 204

środa 9.30-11.00, pokój 204

tel. 81 537 27 48

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

wtorek 11.30-13.00, pokój 206 

środa 10.00-11.30, pokój 206

tel. 81 537 27 41


SEKRETARIAT

mgr Anna Mikiciuk

Dyżury: 

poniedziałek-piątek 7.15-15.15 , przyjęcia interesantów 10-14

Obsługa badań naukowych i komercjalizacji

dr Katarzyna Puzio

poniedziałek-piątek 7.15-15.15 , przyjęcia interesantów 10-14

Jak nas znaleźć?

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/205
20-031 Lublin
Tel./Fax: 81 537 51 90
E-mail: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl