DYREKTOR

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

wtorek 10.00-11.30 (p. 204)

środa 13.00-14.30 (p. 204)

tel. 81 537 27 48

ZASTĘPCA DYREKTORA

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

środa 10-12 (p. 206)

czwartek 10-12 (p. 206)

tel. 81 537 27 41

Konsultacje dla studentów online na Kampusie UMCS

https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8606\

poniedziałek: 10.00-11.00

środa: 9.00-10.00


SEKRETARIAT

mgr inż. Elżbieta Stefaniak-Błazińska

Dyżury: 

poniedziałek-piątek 6.45-14.45, przyjęcia interesantów 10-14

Obsługa badań naukowych i komercjalizacji

dr Katarzyna Puzio

poniedziałek-piątek 7.15-15.15 , przyjęcia interesantów 10-14

Uwaga!

Harmonogram dyżurów sekretariatu w październiku 2020 r.

Harmonogram dyżurów sekretariatu w listopadzie 2020 r.

Harmonogram dyżurów sekretariatu w grudniu 2020 i styczniu 2021 r.

Harmonogram dyżurów sekretariatu 29. marca - 9. kwietnia 2021 r. 

 

Jak nas znaleźć?

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/205
20-031 Lublin
Tel./Fax: 81 537 51 90
E-mail: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl