DYREKTOR

ZASTĘPCY DYREKTORA

SEKRETARIAT

Jak nas znaleźć?

Dyrekcja Instytutu Filologii Polskiej UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A/205-206
20-031 Lublin
Tel./Fax: 81 537 51 90
E-mail: ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl