Dyrektor Instytutu Informatyki UMCS


dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. nadzw.
Zakład Cyberbezpieczeństwa II UMCS (ZC II UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 429 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki), 315 (III p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6226, (81) 537-2939


Zastępca Dyrektora Instytutu Informatyki UMCS


dr Andrzej Daniluk
Zakład Informatyki Stosowanej II UMCS (ZIS II UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 428 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki), 422 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6299, (81) 537-2949


Adres Instytutu Informatyki UMCS


ul. Akademicka 9
20-033 Lublin

Sekretariat Instytutu Informatyki UMCS (pokoje: 426, 427 - IV piętro, nowy budynek Instytutu Informatyki UMCS)

mgr Anna Muciek
Pokój: 427 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6223

mgr Anna Nosalewicz
Pokój: 426 (IV p., nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6262

e-mail: instytut.informatyki@poczta.umcs.lublin.planna.nosalewicz@umcs.lublin.pl, anna.muciek@poczta.umcs.lublin.pl  

Strona www Instytutu Informatyki UMCS
Strona Instytutu Informatyki UMCS (na stronie UMCS) 


Informacje o Instytucie Informatyki UMCS


Kierunek kształcenia Informatyka powstał w 1999 roku, na Wydziale Matematyki i Fizyki. W związku z czym od 1.10.2001 roku Wydział zmienił nazwę na: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Minimalną wówczas kadrę dydaktyczną dla kierunku nauczania Informatyka stanowiło dziewięciu samodzielnych pracowników nauki (6 profesorów, 1 profesor UMCS, 2 doktorów habilitowanych). Kadra dydaktyczna rekrutowała się spośród kadry profesorskiej i samodzielnych pracowników naszego Wydziału, zaangażowanych w takie specjalności nauczania jak metody numeryczne i programowanie, informatyka oraz fizyka komputerowa. Ze względu na długoletnie doświadczenie pedagogiczne, kadra ta gwarantuje wysoki poziom nauczania. Instytut Informatyki został utworzony na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki w dniu 2 czerwca 2005, a rozpoczął swoją działalność z dniem 1 września 2005. 

Struktura Instytutu Informatyki jest następująca:
Zakład Informatyki Stosowanej
Zakład Modelowania i Symulacji Komputerowych
Zakład Technologii Informatycznych
Zakład Układów Złożonych i Neurodynamiki
• Pracownia Biocybernetyki – od 2.07.2008r. Zakład Biocybernetyki.

Oprócz dydaktyki i badań podstawowych, prowadzonych w ramach struktury Instytutu, pracownicy podejmują bezpośrednią współpracę z instytucjami naukowymi, gospodarczymi i administracyjnymi w kraju i zagranicą.

Organizujemy konferencje i inne wydarzenia umożliwiające specjalistom różnych dziedzin aktywną wymianę myśli i poglądów naukowych. W wyniku działalności naukowo-badawczej powstają liczne prace, publikacje, monografie naukowe i inne. 


Wizualizacja budynku Instytutu Informatyki UMCS (autor: Łukasz Sadkowski

Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki