Dyrektor Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Mariusz Bieniek, prof. nadzw. 

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa IM UMCS (ZRP IM na stronie Wydziału) 

Pokój: 226 (II p., budynek Starej Fizyki), 810 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6122, (81) 537-6224
e-mail: mariusz.bieniek@umcs.lublin.pl 


Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki UMCS


dr hab. Monika Budzyńska
Zakład Topologii IM UMCS (ZT IM UMCS na stronie Wydziału)

Pokój: 226 (II p., budynek Starej Fizyki), 801 (VIII p., wieżowiec)
Telefon: (81) 537-6122, (81) 537-6149
e-mail: monika.budzynska@umcs.lublin.pl


Adres Instytutu Matematyki UMCS


pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin

Sekretariat Instytutu Matematyki UMCS (pokój: 227, II piętro, budynek Starej Fizyki)

mgr Jowita Janocińska

e-mail: jowita.janocinska@poczta.umcs.lublin.pl

Telefon: (81) 537-6120, (81) 537-6121
Fax: (81) 533-3669
e-mail: imsek@hektor.umcs.lublin.pl

Strona www Instytutu Matematyki UMCS: http://www.umcs.lublin.pl/matematyka

Strona Instytutu Matematyki UMCS (na stronie UMCS)

Instytut Matematyki UMCS (Facebook)