Nauczyciele akademiccy

Wymiana / wydanie duplikatu elektronicznej jest możliwa, jeśli:

 • zgubisz legitymację lub zostanie ona skradziona,
 • na legitymacji widnieją błędne dane,
 • legitymacja jest zniszczona,
 • zmienisz dane osobowe lub adresowe,
 • zdjęcie przestało być zgodne ze stanem faktycznym.

Aby otrzymać duplikat legitymacji:

 1. prześlij ze swojej poczty służbowej (mail w domenie @umcs.pl) wniosek o wymianę / duplikat legitymacji wraz ze zdjęciem* do Centrum Kadrowo-Płacowego na adres: elsna@umcs.pl
 2. dokonaj wpłaty w wysokości 33 zł:

  numer konta: 14 1140 1094 0000 2905 1600 1035 (Tylko dla nauczycieli!)
  tytuł przelewu: ELSNA Imię Nazwisko Jednostka

* Jeśli zdjęcie w poprzedniej legitymacji jest aktualne i zgodne z wymaganiami, to możemy go użyć do wydruku duplikatu.

Odbiór duplikatu legitymacji następuje w dziekanacie po 5 dniach roboczych od spełnienia powyższych warunków.