Drzwi Otwarte 2018

DRZWI OTWARTE
na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie
9 marca 2018 r.

PROGRAM

9 marca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS odbyły się wykłady, warsztaty, spotkania i pokazy zorganizowane w ramach ogólnouniwersyteckich Drzwi Otwartych. Wspólna uroczysta inauguracja wszystkich wydarzeń miała miejsce w obecności Władz Uczelni oraz Wydziałów w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka", gdzie również znajdowały się stoiska prezentujące ofertę wydziałów i organizacji uczelnianych.
Gościom dziękujemy za uczestnictwo w naszych Drzwiach Otwartych, a Pracownikom i Studentom za zaangażowanie i przygotowanie wydarzeń.
Zdjęcia: Redakcja serwisu WH, Bartosz Proll, Adrianna Drela, Magdalena Solarz, Joanna Kuropatnicka, Koło Metodologiczne Historyków UMCS oraz za stronami fb: Koła Naukowego Ukrainistów UMCS im. Profesora Michała Łesiowa, germanistyki i lingwistyki UMCS, kulturoznawstwa UMCS i Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS.