dr Zbigniew Tomasz Klimaszewski


Komisja habilitacyjna


1. przewodniczący – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski,
2. sekretarz komisji – dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
3. recenzent – prof. dr hab. Bogdan Koszel - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
4. recenzent – prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
5. recenzent – prof. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie,
6. członek komisji – dr hab. Stanisław Sulowski – Uniwersytet Warszawski
7. członek komisji – prof. dr hab. Marek Pietraś - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Harmonogram


1. Wszczęcie: 22.03.2016 r.
2. Powołanie Komisji: 10.05.2016 r.
3. Uchwała Komisji: 28.10.2016 r.
4. Uchwała Rady Wydziału: 18.11.2016 r.

 

 

Postępowanie zakończone